Srdce – Heart (hero)

1.210,0  včetně DPH

Neprůstřelné srdce pro život. A bulletproof heart for life.

10 skladem

Popis

Světově originální dárek pro vojáky, policisty a muže, kteří se mohou setkat se zločinem a střelnými zbraněmi. Srdce jsou vyrobena ze speciální patentované ocely, ze které vyrábíme pláty do neprůstřelných vest nebo balistické štíty. Nabízíme dvě provedení. První lehčí je varianta tzv. “007”. Jedná se o strdce, které ještě lze umístit do náprsní kapsy a odolává většině běžně požívaných krátkých zbraní. Druhá těžší varianta “hero” odolává větším kalibrům viz. foto test.

The world’s original gift for soldiers, police officers and men who may encounter crime and firearms. The hearts are made of special patented steel, from which we make plates for bulletproof vests or ballistic shields. We offer two designs. The first lighter version is the so-called “007”. It is a shield that can still be placed in a breast pocket and is resistant to most common short weapons. The second heavier variant “hero” withstands larger calibers. See the photo test.